هفتگی لایت فری فایر

65,000 تومان 45,000 تومان

شما با خرید هفتگی لایت فری فایر میتوانید

مجموعا 100 جم دریافت خواهید کرد.
بتدا به شما 30 جم و روزانه به مدت 1 هفته
موقعه فعال شدن 10 جم به شما جایزه میدهد
در مجموع 100 جم دریافت خواهید کرد.

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد