2180+218 جم فری فایر با آیدی

1,120,000 تومان

شما با خرید 2180 جم فری فایر با آیدی  جم رایگان هم دریافت میکنید
و 218 جم اضافه برای شماهم ارسال خواهد شد

بازی خود را ارتقا دهید و نیرومند شوید و به راحتی از رقیب های خود جلو بزنید و آن ها را به چالش دعوت کنید

برای خرید این پک فقط ایدی عددی بازی شما نیاز هست

Product total
Options total
Grand total
  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد

 
2420 جم با آیدی
2180+218 جم فری فایر با آیدی
Product total
Options total
Grand total