10 کارت اسلحه

94,900 تومان

10 کارت اسلحه

هر گیمیر این محصول را میتواند فقط یکبار در هفته برای بازی خود خریداری کند

و شما میتوانید هفته بعد مجدد آن را خریداری کنید

با این کارت اسلحه های لجند را خریداری کنید و لذت ببرید

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد

 
10 کارت اسلحه
10 کارت اسلحه
94,900 تومان Select options