گیفت کارت فری فایر (110 جم)

26,200 تومان

ثبت سفارش=تحویل آنی

توجه توجه:

شلز کارت و گیفت کارت فری فایر هردو یکی هستند و هیچ فرقی ندارن

شما با استفاده از کد های گارنا شلز یا همان گیفت کارت فری فایر

میتوانید برای بازی فری فایر خود جم‌ با ایدی بگیرید

ناموجود

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد

 
گیفت کارت فری فایر
گیفت کارت فری فایر (110 جم)

ناموجود