پک لول اپ فری فایر

55,000 تومان 35,000 تومان

پک لول اپ فری فایر

هر گیمیر این محصول را میتواند فقط یکبار برای بازی خود خریداری کند

و اگر لول شما 30 را رد کرده باشید 570 جم را کامل دریافت میکنید

اگر لول شما کمتر باشد جم را همزمان با ارتقا لول دریافت میکنید

پک لول اپ فری فایر
پک لول اپ فری فایر

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد