پک لول اپ فری فایر

39,000 تومان 27,000 تومان

پک لول اپ فری فایر

هر گیمیر این محصول را میتواند فقط یکبار برای بازی خود خریداری کند

و اگر لول شما 30 را رد کرده باشید 570 جم را کامل دریافت میکنید

اگر لول شما کمتر باشد جم را همزمان با ارتقا لول دریافت میکنید

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد
Ampolshop آیا می خواهید سریع از وضعیت سفارش خود مطلع شوید؟
بعدا
بله