اکانت #۱۰ فری فایر

50,000 تومان

مبلغ فوق صرفا بیعانه جهت شروع فرایند خرید اکانت فری فایر می‌باشد

مبلغ کامل فروش اکانت فری فایر فوق:800هزار تومان می باشد

در صورت پرداخت بیعانه سفارش شما پیگیری خواهد شد و به شما اطلاع داده می‌شود.

ناموجود

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد