آفر ویژه فری فایر سه دلاری (520 جم)

99,999,999 تومان

آفر ویژه فری فایر سه دلاری (520 جم)

با خرید این پک 520 جم دریافت میکنید

شما این افر را فقط تا تایمی ک خود بازی قرار داده  است میتوانید خریداری کنید

فقط دقت کنید ک موقعه خرید حتما پک شما یک دلاری باشد

اگر جم های شما زیر 100 عددباشد یک دلاری میشود

اگر بین 100تا200 جم فری فایر باشد دو دلاری میشود

اگر بین 200 تا 500 جم باشد 4 دلاری حساب میشود

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد

 
آفر ویژه فری فایر سه دلاری (520 جم)
99,999,999 تومان Select options