آفر روزانه 1دلاری

59,000 تومان 32,000 تومان

آفر روزانه 1دلاری

شما آفر روزانه 1دلاری را میتوانید به مدت 24 ساعت خریداری کنید بعد از 24 ساعت عوض میشود

آفرهای 88 درصدی یک دلاری نیستن و بجای انها استارتر پک یک دلاری انجام میشود

شما با خرید این پک صاحب وسایل خاصی میشوید ک در عکس نمایش داده شده است

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد
Ampolshop آیا می خواهید سریع از وضعیت سفارش خود مطلع شوید؟
بعدا
بله