دلیل منفی شدن جم فری فایر

دلیل منفی شدن جم فری فایر

دلیل منفی شدن جم فری فایر دلیل منفی شدن جم در بازی فری فایر: امروزه بعضی از پلیر های بازی فری فایر وقتی وارد حساب کاربری خود میشوند با چنین صحنه ای مواجه میشوند ، جم منفی در فری فایر ، یا جم قرمز رنگ و بسیاری از پلیر ها خیلی میترسن ک چه بلایی […]