کارت هفتگی فری فایر

150,000 تومان 119,000 تومان

شما با خرید کارت هفتگی فری فایر میتوانید:

به مدت هفت روز روزانه 60 جم(الماس) دریافت کنید

و مجموع الماس ها 450 عدد میشود

پک هفتگی شده 450 جم به همراه جوایزی به ارزش 430 جم و در مجموع شما 450 جم و جوایزی دریافت میکنید که ارزش این پک رو به ارزش 880 جم افزایش میده [ پس توجه کنید که 880 جم نمیده بهتون ]

شما 450 جم دریافت میکنید

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد