کارت ماهانه فری فایر

286000 تومان 220000 تومان

شما با خرید کارت ماهانه فری فایر میتوانید:

به مدت یک ماه روزانه 70 جم(الماس) دریافت کنید

و مجموع الماس ها 2600 عدد میشود

و با فعال کردن این بسته 500جم هدیه دریافت کنید

و به اندازه 3480 جم وسایل دریافت کنید

مجموع الماس 6080 جم باهدایا ان

کاستوم بازی کن و جم فری فایر رایگان بگیر

صاف
کارت ماهانه فری فایر با ایدی
کارت ماهانه فری فایر

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد