کارت کاستوم چیست؟

کارت کاستوم فری فایر

کارت کاستوم چیست؟ کارت کاستوم چیست؟ پایین رو بخون در بازی فری فایر به شکل مستطیل شکلی هست ک رنگ‌ آن نارنجی هست که در تصویر زیر مشاهده میکنید کارایی کارت کاستوم؟شما با کارت کاستوم خود میتوانید تمرین کنید و بازی خود را ارتقا دهیدازجمله شما میتوانید دوستان خود را به چالش بکشید و با […]

Ampolshop آیا می خواهید سریع از وضعیت سفارش خود مطلع شوید؟
بعدا
بله