کال بک

کال بک فری فایر

کال بک کال بک چیست؟  کال بک دربازی فری فایر بعد از هر بروزرسانی 1 الی ۳ بار کالبک در قسمت دوستان مشاهده میکنید کالبک چه کارایی دارد؟ شما با دادن آیدی بازیتان به کسانی ک بیشتر از ۱۴ روز است که وارد بازی نشده اند میتوانید جوایزی دریافت کنید جوایزی مانند کارت های آبی […]

Ampolshop آیا می خواهید سریع از وضعیت سفارش خود مطلع شوید؟
بعدا
بله