کاستوم جاییزه دار فری فایر

تاریخ : یکشنبه 21-1-1401

ساعت : راس ساعت 10 شب

جاییزه برنده صد جم با آیدی می باشد

آیدی کاستوم و رمز کاستوم 10شب

آیدی : 5700551

رمز : 1212

برنده به پیج اینستامون با مدرک پیام بده

پیج اینستاگرام:

ampolshop

ampol.tm

قوانین:چیت زدن و تبانی ممنوع

اکانت زیر لول 30 کیک میشود